Folkeskolen
Praktisk-musisk kompetencecenter

Sankt Annæ Gymnasium er fra august 2016 blevet kompetencecenter for de praktisk-musiske fag på Københavns skoler.

Dette er sket som et led i Børne- og Ungdomsforvaltningens nye satsning. Forvaltningen har oprettet syv almenpædagogiske kompetencecentre for henholdsvis matematik, sprog, idræt og bevægelse, det praktisk-musiske felt, læring og it, inkluderende læringsmiljøer samt udskoling.

Praktisk-musisk Kompetencecenter skal understøtte og styrke den praktisk-musiske dimension i de Københavnske folkeskoler gennem udgående support. Supporten skræddersys til hver enkelt skole og kan fx tage form af:

  • Vejledning og inspiration
  • Aktionslæringsforløb
  • Direkte support i undervisningen
  • Observations- og feedbackforløb
  • Ledelses- og kollegial sparring
  • Sidemandsoplæring eller peer to peer-undervisning
  • Kortere enkeltstående eller længerevarende indsatser
  • Workshops og oplæg

Besøg Kompetencecentrene “Bedst Sammen”

> Læs mere om kompetencecenterets aktuelle tilbud og følg os på Facebook

 

Kontakt kompetencecenteret:

Hanna Rose Jørgensen
E-mail: hj@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER