Folkeskolen
Folkeskolen
Vi styrker udskolingen i folkeskolen – KBH!

I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

Skolerne har enkeltvis eller på tværs især søgt om midler til:

 • Intensive læringsforløb for de fagligt svageste elever
 • Målrettede undervisningsforløb for de mest ambitiøse og fagligt stærke elever
 • Udvidet brobygning til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked
 • Mere inddragelse af elever og forældre
 • Flere praktiske og musiske valgfag og linjer

 

Sådan styrker vi udskolingen i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium

På SAG ser vi, at fordybelsen i sang og musik har en transfereffekt i forhold til udbyttet i den samlede skolegang. Derfor viser resultatmålinger i vores udskoling også, at folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium flytter elevernes faglige standpunkter fra skolestart til afgangsprøve mere end forventet, og at elevernes afgangseksamen ligger langt over landsgennemsnittet.

På SAG styrker vi derfor udskolingen ved, igennem ansættelse af ressourcepersoner i form af inklusionspædagog samt LKT-vejleder (læring, kontakt og trivsel), at have tid og fokus på elever i faglig og/eller social mistrivsel. Ad denne vej sikrer vi, at vi i samarbejde med elevernes forældre følger systematisk op på og med eleverne, og at skole og hjem samarbejder ud fra en fælles handleplan for de pågældende elever. Denne indsats er dermed med til at styrke, at alle elever bliver så dygtige de kan.

 

Læs mere om, hvordan vi i København styrker udskolingen på www.vivokser.kk.dk

KALENDER OG NYHEDER
 • Folkeskolen
  3. klasser sang for plejehjemsbeboere
  Her midt i Corona tiden har mange haft det svært. Ikke mindst landets ældste beboere, der typisk har været meget isolerede. Men en torsdag i starten af maj, fik nogle af beboerne sig på Dr. Ingrids hjem en meget livsbekræftende oplevelse.
 • Folkeskolen
  Coronavirus: Seneste nyt i folkeskolen
  Skolen er lukket fra mandag den 16. marts. Læs seneste nyt her
 • Folkeskolen
  Festlig Fastelavn på Sankt Annæ
  Fredag den 21. februar var 3. og 4. klasse samlet til kæmpe fastelavnsfest. Se de dejlige billeder.
 • Folkeskolen
  Skulderklap til skolepatruljen
  Skolepatruljen på Sankt Annæ Gymnasium fik besøg af Susi Rossing fra Den Kriminalpræventive Sektion.
 • Folkeskolen
  NYT OM AULA PÅ SAG
  Fra og med uge 43 skal alle forældre gå på AULA istedet for ForældreIntra.
  Læs mere, download dit barns skema og få hjælp, guides og vejledning
 • Folkeskolen
  Vi styrker udskolingen i folkeskolen – KBH!
  I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.
 • Folkeskolen
  Introaften for nye elever
  Tirsdag d. 19. marts bød folkeskolen velkommen til alle de nye elever og forældre, der starter i 3. klasse efter sommerferien.
 • Folkeskolen
  FN’s Verdensmål på skoleskemaet
  Vi sætter dette skoleår særligt fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Folkeskolen
  Folkeskolen flytter midlertidigt til Carlsberg Byen
  Den 5. november 2018 flytter hele folkeskoleafdelingen midlertidigt til Carlsberg Byen
 • Folkeskolen
  Fejring af Lærernes Dag
  Fredag den 5. oktober fejrede vi Lærernes Dag på Sankt Annæ Gymnasium.
 • Folkeskolen
  VIDEO: 6.V til “Coding Class” hos TDC
  6.V besøgte TDC for at præsentere deres kodeevner og gode idéer. Se hvordan det gik for sig her.
 • Folkeskolen
  Oliver Twist
  5. klassernes årlige teater - denne gang var det Oliver Twist.
  Her er et smugkig indenfor.
 • Folkeskolen
  9. klassernes sidste skoledag
  Den 31. maj fejrede vi 9. klassernes sidste skoledag. Se billeder fra dagen her.
 • Folkeskolen
  SKAKMESTRE!
  Se lige pokalen her...
 • Folkeskolen