Folkeskolen
Folkeskolen
Vi styrker udskolingen i folkeskolen – KBH!

I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

Skolerne har enkeltvis eller på tværs især søgt om midler til:

  • Intensive læringsforløb for de fagligt svageste elever
  • Målrettede undervisningsforløb for de mest ambitiøse og fagligt stærke elever
  • Udvidet brobygning til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked
  • Mere inddragelse af elever og forældre
  • Flere praktiske og musiske valgfag og linjer

 

Sådan styrker vi udskolingen i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium

På SAG ser vi, at fordybelsen i sang og musik har en transfereffekt i forhold til udbyttet i den samlede skolegang. Derfor viser resultatmålinger i vores udskoling også, at folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium flytter elevernes faglige standpunkter fra skolestart til afgangsprøve mere end forventet, og at elevernes afgangseksamen ligger langt over landsgennemsnittet.

På SAG styrker vi derfor udskolingen ved, igennem ansættelse af ressourcepersoner i form af inklusionspædagog samt LKT-vejleder (læring, kontakt og trivsel), at have tid og fokus på elever i faglig og/eller social mistrivsel. Ad denne vej sikrer vi, at vi i samarbejde med elevernes forældre følger systematisk op på og med eleverne, og at skole og hjem samarbejder ud fra en fælles handleplan for de pågældende elever. Denne indsats er dermed med til at styrke, at alle elever bliver så dygtige de kan.

 

Læs mere om, hvordan vi i København styrker udskolingen på www.vivokser.kk.dk

KALENDER OG NYHEDER