Folkeskolen
Folkeskolen
Coronavirus: Seneste nyt i folkeskolen

Information fra folkeskolen d. 15. april 2020

Kære alle forældre

Folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium har åbnet for undervisning i 3., 4. og 5. årgang.
Der er indført diverse tiltag, for at sikre bedst mulig adskillelse mellem eleverne. F.eks. afholdes undervisningen i halve klasser og der er indført ensretning på trapper m.m.

For årgangene 6. til 9. foregår undervisningen stadig virtuelt.

Hvis du som forælder på skolen vil vide mere, anbefaler vi, at du logger på AULA, hvor du kan finde flere informationer.

Mange hilsener

Skolens ledelse

 

 

Info fra folkeskolen 1. april 2020

Kære alle forældre

Hvad sker der fra og med den 14/4?

Nu nærmer påsken sig. Hvad der sker fra og med den 14. april, kan vi for nuværende ikke fortælle jer. Statsministeren åbnede i sin tale til os alle den 30. marts op for, at der kunne ske en gradvis tilbagevenden til mere almindelige forhold i samfundet fra efter påske. Der er dog til stadighed ikke kommet nogen konkrete udmeldinger på, hvordan det kan og skal se ud.

Derfor skal vi endnu engang bede jer om at holde godt øje med AULA, hvor vi som hidtil vil holde jer orienterede. Så snart vi ved noget, orienterer vi jer.

Nødpasning – også mandag til onsdag inden påske

Der bliver opretholdt nødpasning af børn i 3. klasse på Sjælør Fritidscenter (SFC), så de forældre, der arbejder i sundhedssektoren, politiet eller varetager andre kritiske samfundsopgaver, kan komme det. Der er nødpasning, for dem, der ikke har andre muligheder – og opfordringen er, at man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.

Vi har været i kontakt med alle børnenes forældre på vores 3. årgangs for at afklare, hvem der har nødpasningsbehov. Vi er dog også klar over, at behovet for nødpasning i denne særlige situation kan ændre sig, og nogle forældre derfor kan blive kaldt på arbejde af nød.

Skulle I derfor have behov for nødpasning, skal I kontakte skoleleder Malene Wegener Knudsen på 2763 8202 – og hvis der er tale om et behov for pasning fra mandag den 6. april til onsdag den 8. april, vil vi særligt gerne høre om det senest fredag den 3. april klokken 12.00.

Tilbud om anonym familierådgivning

Socialforvaltningen tilbyder nu i nedlukningsperioden en bydækkende åben og anonym telefonrådgivning for børn, unge og familier, hvor der tilbydes råd og vejledning omkring familielivet under corona-epidemien.

Familierådgivningen har åben alle ugens dage mellem kl. 10-21, også i de kommende helligdage i påsken. Familierådgivningen træffes på telefonnummer 2917 2514, hvor psykologer, skole- og daginstitutionssocialrådgivere, familierådgivere og socialrådgivere fra SOF sidder klar til at give familierne råd og vejledning vedr. alle spørgsmål om børn og unge, der kræver en socialfaglig viden.

Eksempler på emner, der rådgives om er bl.a.:

Hvordan kan vi bedst organisere en hverdag med hjemmeskole og struktur? Hvordan kan vi give hinanden pauser i familien?

Hvordan klarer vi konflikter og svære samtaler i familien? Hvordan håndterer vi en situation, som lige nu er på vej i stor konflikt?

Hvordan taler vi med vores barn/børn om corona-virus og god adfærd under epidemien?

Mange hilsener

Skolens ledelse

 

Info fra folkeskolen 24. marts

Kære forældre

I går forlængede vores statsminister skolens lukkeperiode frem til efter påske. Derfor er vores første dag, hvor vi ser hinanden her på skolen igen, nu den 14. april.

Fra ledelsens hold og fra alle vores medarbejdere vil vi gerne takke for den gode måde, I alle er gået ind i denne periode. For os er det jo en ny måde at bedrive undervisning på. Derfor er vi glade for, at I prøver jer frem sammen med os. Flere af jer har været gode til at melde tilbage til os, hvordan mængden af skolearbejde passer til jeres børn og ind i jeres nye hverdag i denne særlige situation. Det takker vi for. Det er rigtigt rart, at I er med til at tilpasse undervisningsmængden sammen med os, og at I tilkendegiver, at I godt kan se, at det kan være svært for os at sidde hjemme bag vores skærme og gennemskue, hvordan det går hos jer.

Flere har meldt ind, at det netop er svært med kontakten i denne situation – og ja, end del af det med at stå sammen om at holde afstand besværliggør kontakt. Samtidig vil vi gerne understrege, at I ikke skal tøve med at kontakte os. Skriv meget gerne til os i AULA, skriv til jeres kontaktlærere og faglærere, når I har spørgsmål til fagene og andet. Vi ved, at flere årgange har arbejdet med at sende videohilsener til hinanden. Det er en god ide, for så kan vi nemlig ’se’ hinanden. Nogle lærere er også i gang med telefoniske eller virtuelle elevsamtaler, hvilket også er en måde at være i skole på – på afstand.

Forlængelsen af skolelukningen betyder nu også, at alle musikalske aktiviteter er aflyst frem til og med mandag den 13. april. Dette gælder for alle klassetrin, for alle kor og ensembler, samt for al musikundervisning – også musikskole/instrumentalundervisning. Samtlige musiklokaler og øvelokaler er fortsat lukkede i hele perioden.

Alle koncerter, gudstjenester og andre optrædener er aflyst, ligesom korprøver uden for skoletiden både her på skolen og andre steder er aflyst frem til og med 13. april.

Vi følger udviklingen nøje og forholder os løbende til de meldinger, der kommer fra myndighederne. I takt hermed vil vi opdatere vores informationer til jer alle – bl.a. om de aktiviteter der ligger efter den 13. april.

Med venlig hilsen

Skolens ledelse

 

Info fra folkeskolen 17. marts

Kære forældre

Hermed nye informationer til jer på baggrund af den hastelovgivning Folketinget vedtog i går grundet corona-situationen.

Fra Undervisningsministeriet (UVM):

Eleverne skal deltage aktivt i den nødundervisning, som skolen stiller til rådighed, og løse de opgaver, som lærerne stiller under skolelukningen. Når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning til elever. Der er for nuværende ikke taget en beslutning om konsekvenser for folkeskolen afgangseksamen.

Brug sund fornuft. Hold øje med, at skærmen rent faktisk bliver brugt til at lave skoleopgaver. Følg med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen. Skolen sender via Aula besked om, hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres og i hvilken rækkefølge.

Skolen opfordrer forældrene til at:

  • Understøtte børnenes og de unges læring ved at orientere sig om de undervisningsaktiviteter, der skal gennemføres og sikre, om aktiviteterne er gennemført.
  • Sikre fordybelsestid, så der for eksempel bliver klare aftaler om tidspunkter, hvor der laves skolearbejde.
  • Læse sammen med børnene og de unge og tale om indholdet af det læste.
  • Hjælpe med at tilgå de digitale læremidler. Skolerne og institutionerne vil sikre relevant vejledning.

> Læs evt. mere her

Fra Sankt Annæ gentager vi derfor vores anbefaling:

Skab et skolemiljø, f.eks. en specifik skoleplads, hvor barnet er i skole. Barnets skolebøger, penalhus og andre skoleting kan med fordel placeres her. Hjælp meget gerne jeres barn med adgang til computer i hjemmet. Alle vores elever fra. 4.klasse og opefter har lånecomputere, som de med fordel kan anvende i denne situation. Afsæt tidspunkter på dagen, som er koncentreret skoletid. Alt efter alderen på jeres barn kan dette være fra 2-4 timer. I udskolingen anbefaler vi, at skoletiden er imellem 3-5 timer.

Hvis jeres børn har problemer med adgang til og omfanget af den digitale undervisning, skal I kontakte jeres barns kontaktlærer.

Lærerne udgiver ugeplaner hver fredag som vanligt.

Pas godt på jer selv

Corona-virus kan give anledning til mange spørgsmål hos børn, som de ikke selv kan finde svar på. Find gode råd her: www.dr.dk/nyheder/indland/efter-nye-tiltag-saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirus Det er en ekstraordinær situation, vi står i, som kan give bekymringer og ekstra besvær for mange familier. Læs mere om, hvordan man forbygger smitte på www.coronasmitte.dk

Vi håber på jeres forståelse og er glade for den opbakning, vi allerede har mødt.

Med venlig hilsen

Skolens ledelse

 

Info fra folkeskolen 13. marts kl. 13.00

Kære forældre

Skolen er fra mandag den 16. marts lukket 14 dage for at mindske smitten med corona-virus.

Ved at lukke institutioner, skoler og steder, hvor mange mennesker mødes, er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden – og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte.

Vi planlægger at åbne igen d. 30. marts. Hvis der sker ændringer, eller der kommer nye informationer, holder vi jer opdaterede på Aula.

Nødpasning:

Der bliver opretholdt nødpasning af børn i 3. klasse på Sjælør Fritidscenter, så de forældre, der skal på arbejde for at holde samfundet i gang, kan komme det. Der er nødpasning, for dem, der ikke har andre muligheder – og opfordringen er, at man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.

Vi har været i kontakt med alle børnenes forældre på vores 3. årgangs for at afklare, hvem der har nødpasningsbehov fra mandag den 16. marts. Vi er dog også klar over, at behovet for nødpasning i denne særlige situation kan ændre sig, og nogle forældre derfor kan blive kaldt på arbejde af nød.

Skulle I derfor få pludseligt opstået behov for nødpasning, skal I kontakte skoleleder Malene Wegener Knudsen på AULA eller på 27638202 eller pædagogisk leder på SFC Jens Andersen på 23839331.

Hjemmeundervisning

Det er regeringens mål, at elevernes får så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde op på sin skole. Det betyder at lærerne udgiver ugeplaner hver fredag som vanligt. Formen bliver naturligvis lidt anderledes, og vi vil kraftigt opfordre til, at I som forældre støtter op om jeres børns skolegang under disse helt særlige omstændigheder.

En måde at hjælpe jeres barn til at strukturere skolearbejdet derhjemme kunne f.eks. være:

Skab et skolemiljø, f.eks. en specifik skoleplads, hvor barnet er i skole. Barnets skolebøger, penalhus og andre skoleting kan med fordel placeres her. Hjælp meget gerne jeres barn med adgang til computer i hjemmet. Alle vores elever fra. 4.klasse og opefter har lånecomputere, som de med fordel kan anvende i denne situation. Afsæt tidspunkter på dagen, som er koncentreret skoletid. Alt efter alderen på jeres barn kan dette være fra 2-4 timer. I udskolingen anbefaler vi, at skoletiden er imellem 3-5 timer.

Hvis jeres børn ikke har taget deres lånecomputere og bøger med hjem, må I gerne komme ind på skolen mandag den 16. marts og tirsdag den 17. marts og hente dem. Ledelsen er tilgængelige på kontoret imellem 9-13. Kom derfor forbi os, så I kan få adgang til jeres børns lokale og skabe. Hvis jeres børns skabe er aflåste, skal I jo kunne låse dem op eller medbringe jeres børn, så de selv kan gøre det.

Hvis jeres børn har problemer med adgang til den digitale undervisning, skal I kontakte jeres barns kontaktlærer.

Fravær og sygdom

Husk fortsat at give kontaktlæreren besked på AULA, hvis dit barn bliver syg. Eleverne får naturligvis ikke fravær i denne lukningsperiode, men vi skal fortsat notere sygdom.

Ved brug for kontakt til skolen

Skolens telefon 36466222 er åbent dagligt imellem 9-12. Ud over det kan I selvfølgelig komme i kontakt via AULA.

Skulle I have brug for kontakt til skolens ledelse:

  • Skoleleder og nærmeste leder for 3.-4. årgang, Malene Wegener Knudsen
  • Afdelingsleder for 5.-6. årgang, Tine Mette Andersen
  • Souschef og afdelingsleder for 7.-9. årgang, Jesper Cløigaard Christensen

Pas godt på jer selv

Corona-virus kan give anledning til mange spørgsmål hos børn, som de ikke selv kan finde svar på. Find gode råd her >

Det er en ekstraordinær situation, vi står i, som kan give bekymringer og ekstra besvær for mange familier. Vi håber på jeres forståelse og er glade for den opbakning, vi allerede har mødt. Læs mere om, hvordan man forbygger smitte på www.coronasmitte.dk

Med venlig hilsen

Skolens ledelse

 

 

Info fra folkeskolen 12. marts kl 14.30

Som statsministeren sagde, så holder vi åbent i dag og i morgen fredag. Medarbejderne bruger dagen i dag (torsdag) til at planlægge lukningen.

Skolen er lukket fra mandag den 16. marts. Hvis man har mulighed for det, må man gerne komme ind og hente skolebøger og ens barns lånecomputer. Herfra stiller vi digital undervisning til rådighed, og I kan finde oplysninger om dette på jeres børns ugeplan og her i AULA direkte fra jeres børns lærere.

Alle skolehjemsamtaler til og med den 27/3 er aflyste.

Koraktiviteter m.v.

Alle musikalske aktiviteter er aflyst frem til og med søndag den 29. marts. Dette gælder for alle klassetrin, for alle kor og ensembler, samt for al musikundervisning – også musikskole/instrumentalundervisning. Samtlige musiklokaler og øvelokaler er lukkede i hele perioden, så ingen former for øvning kan finde sted på skolen.

Vi er i kontakt med alle vores samarbejdspartnere om situationen. Alle koncerter, gudstjenester og andre optrædener er aflyst, ligesom korprøver uden for skoletiden både her på skolen og andre steder er aflyst frem til og med 29. marts.

I det omfang, der er nødvendigt, vil korenes ledelser udsende meddelelser til jer om detaljer i forhold til de aflyste aktiviteter

Vi følger udviklingen nøje og forholder os løbende til de meldinger, der kommer fra myndighederne. I takt hermed vil vi opdatere vores informationer til jer alle – bl.a. om de aktiviteter der ligger efter den 29. marts.

Nødpasning for 8.-9. årige:

Fra kommunalt hold arbejdes der på at sikre nødpasning fra og med mandag den 16. marts til:

  • Forældre som arbejder i samfundskritiske funktioner – sundheds, politi og beredskab (herunder SSP-arbejdet)
  • Forældre som i en den private sektor ikke har andre alternativer for pasning

Hvis I har mulighed for allerede fra i dag at holde jeres barn/børn hjemme, anbefaler vi dette. Ligeledes anbefalede statsministeren, at man undgår offentlige transportmidler, hvorfor vi også skal opfordre jer til dette.

Nødpasning for vores elever vil foregå på SFC. De forældre, der har udtrykt behov for nødpasning vil få nærmere besked direkte.

Vi opdaterer nu på hjemmesiden sag.dk og i AULA løbende med ny info, når sådan fremkommer – så hold jer meget gerne orienterede her.

Med venlig hilsen

Skolens ledelse

 

 

Info fra folkeskolen 12. marts kl. 9.00

Vi beklager, at I ikke kunne læse nyt i AULA i går aftes efter statsministerens pressemøde. AULA gik ned pga. at for mange brugere gerne ville på – og dermed kunne vi ikke komme på.

Som statsministeren sagde, så holder vi åbent i dag og i morgen fredag. Skolen er lukket fra mandag den 16. marts. Hvis man har mulighed for det, må man gerne komme ind og hente skolebøger og ens barns lånecomputer. Herfra arbejder vi på at kunne stille digital undervisning til rådighed. Mere herom senere.

Hvis I har mulighed for allerede fra i dag at holde jeres barn/børn hjemme, anbefaler vi dette. Ligeledes anbefalede statsministeren, at man undgår offentlige transportmidler, hvorfor vi også skal opfordre jer til dette.

Vi opdaterer nu her på hjemmesiden og i AULA løbende med ny info, når sådan fremkommer – så hold meget gerne orienterede her.

Mange hilsener,
Malene Wegener Knudsen,
Skoleleder

Siden opdateres løbende

KALENDER OG NYHEDER