Folkeskolen
Samarbejdspartnere

Her er en liste over de eksterne ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskoleafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium.

Alle kan kontaktes på skoleintra, men har du brug for et hurtigt svar, kan du skrive på arbejdsmailen, der
tjekkes hver dag.

 

Skolepsykolog:

Dorthe Landholt – DLA
Tlf.: 27251844
Dorthe.Landholt@buf.kk.dk
– Er på skolen til åben dør tirsdage og onsdage. Det fremgår også af intras kalender hvornår.

Skolesocialrådgiver:

Susanne Kirsten Gammeltof Rasmussen – SGR
Tlf.: 30454762
vt77@sof.kk.dk
– Er på skolen til åben dør om onsdagen. Det fremgår af intras kalender, hvornår.

Logopæd/talepædagog:

Mette Skaarup
Tlf.: 29 99 40 25
qg2g@kk.dk
– Er på skolen fredag eller efter aftale.

Sundhedsplejerske:

Pernille Egaa Jacobsen
29 74 66 90
jp02@kk.dk
– er på skolen mandag og onsdag kl. 08.30 – 14.30

 

KALENDER OG NYHEDER