Folkeskolen
Praktisk-musisk kompetencecenter

Sankt Annæ Gymnasium er fra august 2016 blevet kompetencecenter for de praktisk-musiske fag på Københavns skoler. Dette er sket som et led i Børne- og ungdomsforvaltningens nye satsning. Forvaltningen har oprettet syv almenpædagogiske kompetencecentre for henholdsvis matematik, sprog, idræt og bevægelse, det praktisk-musiske felt, læring og it, inkluderende læringsmiljøer samt udskoling.

Praktisk-musisk kompetencecenter skal understøtte og styrke den praktisk-musiske dimension i de københavnske folkeskoler gennem udgående support. Supporten skræddersyes til hver enkelt skole, og kan fx tage form af: Vejledning og inspiration, aktionslæringsforløb, direkte support i undervisningen, observations- og feedbackforløb, ledelses- og kollegial sparring, sidemandsoplæring eller peer to peer-undervisning, kortere enkeltstående eller længerevarende indsatser, workshops og oplæg.

Besøg kompetencecenteret hjemmeside på MitBUF her.

Læs mere om kompetencecenterets aktuelle tilbud og følg os på facebook her.

Kontakt kompetencecenteret:
Hanna Rose Jørgensen
hj@sag.dk

KALENDER OG NYHEDER